Vi erbjuder full service av järnvägsteknik.


Winco Oy är nu GRK Rail Oy! Vårt serviceutbud täcker såvel planering, bygg samt underhålls service av alla teknikformer på järnvägen: räls, kontaktledning signal samt specialkonstruktioner som inkluderar hållfasthetsberäkningar. Vi utför alla entreprenadssformer; huvud-, underentreprenad, ST, PPP och alliansmodell.

Wincos personal har lång erfarenhet av kontaktlednig, signal samt rälsbyggnads arbeten – bolagets historia sträcker sig ända tillbaks till första elektifieringarna av finsk järnväg på 1960-talet då under namnet Sähköradat Oy. Winco uppstod när GRK Infra Oy köpte först Eltel Networks Finlands spårverksamhet och sedan hela spårverksamhet av Komsor Oy i 2018. Vi har cirka 200 anställda, flera underentreprenörer och verksamhetsorter över hela Finland.