Byggnation


Vi bygger på järnvägen, metrolinjer och spårvägar. Vi utför ny- och ombyggnationer som omfattar kontaktledning, signal, fjärrstyrning samt räls och specialkonstruktioner. Vi har flera decenniers erfarenhet av byggnation i hela Finland samt norra Sverige. Våra montörer är av hårdaste stålet i branchen och vi har kontrakt med flera underleverantörer som tillsammans säkrar att kvaliteten är den bästa möjliga från början till slut.