Planering


Planeringsenheten producerar planeringar av mycket hög kvalitet åt såvel klienter som till Wincos egna projekt. Till vår kunskapskrets hör järnväg, metro samt spårväg linjernas tekniska system. Från oss får du planering av kontaktledning, signalsystem samt planering av krävande strukturer som t.ex. fundament och telemast byggnationer (FISE behörighetsklass V+). Vi utför planering både som enskillda projekt samt som en del av större omfattande projekt. I båda fallen arbetar vi dynamiskt och observerar alla olika delområden inom projektet.

Planeringen utförs med moderna arbetsredskap och vi anpassar proaktivt våran planering efter våra klienters behov. Exempelvis utvecklar vi aktivt informationsbaserad kontaktlednings- och signalsystemsplanering.

Annan planerings service

  • fundamentsplanering
  • stålbyggnationsplanering
  • planering av järnvägsmärken