Underhåll


Vårat serviceutbud innehåller också underhåll av järnväg. Vi har etableringar i hela landet vilket möjliggör en effektiv underhålls service med korta reaktionstider på fel och underhållsuppgifter.Vi har ett brett urval av spårgående arbetsmaskiner med vilka vi utför såväl stora som mindre reparationer. Wincos underhållskontrakt inkluderar Södra och Västra Finlands underhålls områdens kontaktledning och starkströmsanläggningar.