Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Winco Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterien pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakas- ja yhteistyösuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekistereissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen sekä maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tiedottamiseen, suoramarkkinointiin, myynnin edistämiseen, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin GRK-konsernin yhtiöiden ja Winco Oy:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja yhteyslokin ja tilaushistorian ylläpito. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterien toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Winco Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Rekisterien pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterit saattavat pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, IP-osoite, kieli, arvo tai ammatti, veronumero, pätevyydet, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava, organisaation osoitetiedot, yhteysloki.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Winco Oy ei luovuta tietoja kuin yhteistyökumppaneille ja lain velvoittamille osapuolille. Tämä voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterien toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Winco Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä ei luovuta rekistereissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekistereissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisterien suojaus

Kaikki Winco Oy:ssä käsiteltävät rekisterit ovat suojattu palomuureilla, suojatuilla tallennuspaikoilla ja salatuilla yhteyksillä. Winco Oy myös valvoo ja pitää kirjaa tunnuksista ja näiden käytöstä joilla henkilötietoihin pääsee käsiksi. Yrityksen toimitilat missä rekistereiden fyysisiä kopioita saatetaan tilapäisesti säilyttää ovat lukituissa tiloissa joihin asiattomilla ei ole pääsyä ja luottamuksellista henkilötietoa ei pääse käsittelemään kuin asiaankuuluva henkilö.

Mitään arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta suoraan sähköpostilla tai puhelimen välityksellä.

Kustannukset rekisteröidyille

Rekisteröidyille ei koidu kustannuksia heidän rekisteritietojen säilyttämisestä tai näiden kysymisestä, jos tämä tehdään kerran vuodessa viitaten Henkilötietolakiin. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista Winco Oy veloittaa 250,00€ (alv 0%).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä joiden tietoja Winco Oy:llä on tallennettuna, on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja rajoittaa näiden käyttöä esimerkiksi markkinointiviestintään. Rekisterit tarkastetaan säännöllisesti vanhentuneiden tietojen varalta ja rekisteröidyn vaatiessa tälle voidaan kertoa mitä tietoa hänestä on yrityksessä (esim. Etunimi, Sukunimi, Osoite, Y-tunnus), mutta tarkennetut tiedot voidaan luovuttaa ainoastaan henkilökohtaisesti yhden kuukauden sisällä rekisteröidylle tämän todistaessa henkilöllisyytensä Winco Oy:n edustajalle.

Jos rekisteröity vaatii ja Winco Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää rekisteröidyn tietoja, voidaan nämä poistaa tai korjata pyydettäessä ennen säännöllistä tarkistusta. Kaikkia henkilötietoihin liittyviä asioita voi rekisteröity tiedustella rekisterinpitäjältä: tietosuoja@winco.fi

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Winco Oy pitää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti noudattaen tällöinkin asianmukaista ja hyvää käytösmallia ja tästä tullaan aina ilmoittamaan yrityksen kotisivuilla.